European Union – ERA4Ukraine job opportunities in the EU (українською мовою)

European Union

ERA4Ukraine job opportunities in the EU (українською мовою)

  • job opportunities in the EU
  • recognition of diploma
  • housing offers
  • web support and information
  • можливості працевлаштування в ЄС
  • визнання диплома
  • пропозиції житла
  • веб-підтримка та інформація

The European Union, its Member States and Europeans across the continent are mobilised in support of people fleeing the war in Ukraine. We are working on all fronts to support Ukraine with assistance, humanitarian aid and civil protection. This specific initiative wants to support researchers of Ukraine by providing them with an overview of all existing actions at European and national levels.

Європейський Союз, його держави-члени та європейці по всьому континенту мобілізуються на підтримку людей, які тікають від війни в Україні. Ми працюємо на всіх фронтах для того, щоб підтримати Україну гуманітарною допомогою та цивільним захистом. ERA4Ukraine хоче допомогти дослідникам України, надавши їм огляд усіх існуючих дій на європейському та національному рівнях.

Держави-члени та країни партнери
Комісія та країни-члени ЄС співпрацюють на всіх рівнях аби направити гуманітарну підтримку та підтримку цивільного захисту в Україну та сусідні країни. Нижче ви зможете знайти огляд найбільш корисної інформації для кожної країни:

https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine/ukrainian